WEST NILE VIRUS už i v ČR zabíjí

Do 1.10.1018 je evidováno na jižní Moravě jedno úmrtí a tři onemocnění v průběhu léta 2018. Tyto případy byly prokazatelně způsobeny na našem území.


Západonilská horečka, co je a jak se bránit?

Komáři byli, jsou a budou vážným problémem jižní Moravy. Velká pozornost je tradičně věnována komářím kalamitám. Význam komárů, jako možných přenašečů nemocí člověka byl však dlouhodobě přehlížen. Po vymizení malárie po 2. světové válce nebylo šíření žádných závažných onemocnění přenášených komáry u nás prokázáno. Obecně známá a často uváděná Valtická horečka, která se někdy po záplavách objevuje ve zvýšené míře nepředstavuje významnější riziko. V důsledku změn klimatu a většího pohybu osob se však situace mění. Zatím co šíření invazivních druhů (především komár tygrovaný) zatím ještě u nás vážnější riziko pro lidi nepředstavují, znepokojení vyvolával opakovaný nález viru západonilské horečky. Na nález tohoto viru v komárech byla veřejnost upozorněna v polovině tohoto roku. I když se v té době zdálo rozšíření tohoto onemocnění mezi lidi vzhledem k suchu a nízkému výskytu komárů nepravděpodobné v srpnu a září se lidské případy objevily. S tím se vyrojila i spousta někdy poněkud nepřesných informací.

Virus západonilské horečky má dnes již prakticky kosmopolitní rozšíření. V přírodě cirkuluje přirozeně mezi ptáky a ornitofilními komáry (sajícími na ptácích). U koní a lidí může vyvolat onemocnění zvané západonilská horečka. U většiny infikovaných lidí se neobjevují žádné nebo jen velmi slabé příznaky (asi 80%), u ostatních vyvolá horečnaté onemocnění připomínající chřipku. U asi 1 % lidí se však může objevit neuroinvazivní onemocnění výjimečně končící smrtí. Ohroženější jsou především lidé starší, lidé se sníženou imunitou, kojící matky a malé děti (pro děti od 3 měsíců a kojící matky je vhodný přípravek PREDATOR JUNIOR s látkou IR 3535,  od 2 let věku PREDATOR s látkou DEET 16%). Rybáři, lovci používejte PREDATOR forte, nebo Predator maxx plus na tělo, na oděv PREDATOR OUTDOOR, který je účinný i po měsíci používání!

U nás byl virus z komárů poprvé izolován v roce 1997. Jednalo se však o málo virulentní linii 3 (Rabensburg). V loňském roce bylo zaznamenáno na Břeclavsku jedno smrtelné onemocnění osoba nad 70 let( tato osoba pro svůj věk nebyla s největší pravděpodobností infikována mimo katastr obce ). Dále byli hospitalizovány tři osoby ( jedna z osob prodělala těžší průběh nemoci s 14 denní hospitalizací a následnou domácí rekonvalescencí, která trvala 2 měsíce, osoba je zdatný padesátník- sportovec).Vzhledem k současnému vysokému výskytu komárů v povodí řek Dyje a Moravy je veljká pravděpodobnost zvýšeného výskytu tohoto onemocnění.

Nálezy patrně souvisely s kalamitním výskytem komárů po rozsáhlých záplavách. V posledním desetiletí jsme však svědky rychlého šíření nebezpečné neuroinvazivní linie 2. V řadě zemí Evropy byly zaznamenány epidemie (např. Maďarsko, Řecko,Rumunsko, Itálie,Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko). U nás byl virus této linie zjištěn u komárů poprvé v roce 2013 u druhu Culex modestus. Tento komár sice na člověku saje, ale prakticky neopouští rostlinný porost kolem rybníků, a proto představuje jen malé riziko pro jeho šířené v lidské populaci ( představuje ale zvýšené riziko pro rybáře a lovce v rákosí v blízkosti stojatých vod, v tekoucích vodách je riziko nízké). V roce 2016 byl tento virus izolován i z komára pisklavého (Culex pipiens). Komár pisklavý je ornitofilní a člověka běžně nenapadá, před zimou však často zaletuje do bytů. Zde obtěžuje především svými bzukotem a v tomto období někdy může krev na lidech sát. Toto zjištění nabízí odpověď ,že komáři sají krev na infikovaných tažných ptácích a poté napadají člověka a koně viz. obrázek .  Tento druh se navíc často rozmnožuje i na zahradách v bazénech, barelech s vodou apod. Oplozená samička zimuje často ve stájích, jímkách na dešťovou a splaškovou vodu, ve sklepech apd. Pokud takové komáry najdete na těchto místech, vystříkejte stěhy PREDATOREM 3D, nebo PREDATOREM OUTDOOR.

V řadě evropských států se západonilská horečka u lidí již vyskytuje (Itálie, Srbsko, Řecko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Francie, Rakousko a další), a proto byla jen otázka času, kdy se objeví první lidské onemocnění i u nás. Vyšší pravděpodobnost šíření je při povodních a s tím spojeným zvýšeným výskytem komárů, proto je loňský nález u lidí poněkud nečekaný. Do budoucna musíme s tímto onemocněním počítat a v maximální míře se před ním chránit. Faktorem, který může výskyt onemocnění negativně ovlivnit jsou především povodně. Účinné očkování proti této chorobě není, a proto se musíme především chránit před pobodáním komáry.

Hlavní možnosti ochrany:

1.      Aktivně podporovat všechna opatření směřující k snížení výskytu komárů

2.      Mít bazény a nádoby s vodou pod kontrolou. Barely s vodou na zalévání zahrádek dobře zakrýt, nebo vodu alespoň několikrát týdně vyměnit, aby se zde komáři nestihli vylíhnout. Nepotřebnou vodu z nádob (například po dešti) vylévat. Bazény sledovat, zda se v nich nevyskytují larvy komárů a čistit je.

3.      Chránit obydlí před naletujícími samičkami komárů. Zvýšené riziko je především v pozdním létě a na počátku podzimu. Obydlí je třeba opatřit sítěmi.

4.      Pokud se komáři v bytě objeví, je třeba je likvidovat všemi prostředky. V případě potřeby lze použít i vhodné repelenty (odpařovače do zásuvky, prostorové repelenty ve spreji PREDATOR OUTDOOR a PREDATOR 3D). Vždy ale dodržet návod k použití.

5.      Při pobytu u rybníků je třeba používat osobní repelenty, nebo repelenty k impregnaci oděvu( používat repelenty s vyšším obsahem látky DEET 15-25%). Ve vegetaci je reálné riziko pobodání komárem Culex modestus.

6.      Otevřená prostranství u domů, dvorky, zahrady apod. je možné ošetřit prostorovými repelenty (PREDATOR 3D). Na menší plochy bez vegetace lze použít přípravky ve formě spreje, pro zahrady a dvorky je vhodnější vodou ředitelný koncentrát, který neškodí vegetaci a je levnější. K aplikaci lze použít běžné zahradní postřikovače. Při použití biocidních výrobků v exterieru dbejte na to, aby se nedostaly do vodních toků a užitkové vody. Při aplikaci na koně nepoužívejte prostředky s vyšším obsahem DEET jak 16%, člověk v tomto případě vydrží víc jak kůň. V přípravku PREDATOR ANIMALS je optimální a bezpečná dávka pro koně se zvýšenou hydrofobní odolností, která účinně ochrání koně od komárů a klíšťat. 

Je třeba myslit na to, že v zemích ležících jižně od našich hranic je riziko nákazy mnohonásobně vyšší, a proto je třeba se i zde se před komáry chránit. Lidé darující krev jsou automaticky testováni na přítomnost viru v krajské hygyenické stanici Ostrava.

PROČ JSME JEDNIČKOU NA TRHU? Protože rozumíme tomu co děláme, sami na sobě testujeme, spolupracujeme s lidmi, kteří rozumí této problematice, máme nejkvalitnější produkty testované Státním zdravotním ústavem Praha.

Nekopírujeme- jsme kopírováni.

REPELENT PREDATOR-Váš body guard.

 

WEST NILE VIRUS už i v ČR zabíjí